MUTASIE TELING BY ASIATIESE PARAKIETE

 

Met die teling van asiatiese parakiete speel mutasie teling ʼn baie belangrike rol. Om suksesvol met mutasies te teel, moet ʼn mens minstens die basiese vererwing van mutasies verstaan.

Die volgende maniere van vererwing kom by die Asiatiese parkiete voor :

-          Geslagsgebonde – resessief

-          Geslagsgebonde - dominant

-          Autosomaal - dominant

-          Autosomaal – resessief

Elkeen van die bogenoemde mutasies vererf dieselfde ongeag by watter spesie dit voorkom. Dieselfde kleur vererf egter nie altyd op dieselfde manier nie. So kan Lutino byvoorbeeld geslagsgebonde resessief vererf, maar ook autosomaal resessief. Daarom is dit belangrik om nie net te weet hoe ‘n tipe mutasie vererf nie, maar ook watter tipe mutasie ‘n spesifieke kleur volg.

In die volgende paar artikels in die Focus gaan ons kyk na die verskillende kleur mutasie vererwings by die verskillende Asiatiese parakiete.

 

GESLAGSGEBONDE RESESSIEWE VERERWING BY ASIATIESE PARAKIETE

 

Alle geslagsgebonde resessiewe mutasies vererf dieselfde. Die volgende  geslagsgebonde resessiewe  mutasies kom voor by Asiatiese parakiete :

- Lutino by Ringnekke, Pruimkoppe en Alexandrines.

(Onthou egter daar is ook Lutino mutasies wat autosomaal resessief vererf  by Ringnekke, Pruimkoppe, Slaty-headed en Moustaches.)

- Cinnamon by Ringnekke, Pruimkoppe, Alexandrines en Moustaches

- Pallid by Ringnekke

- Opaline by Ringnekke en Pruimkoppe

Ons gebruik die geslagsgebonde resessiewe Lutino as voorbeeld omdat dit die bekendste is.

 

Kenmerke van die Lutino kleur by Asiatiese Parkiete

 

Dis belangrik om te weet wat gebeur met die kleure wanneer ʼn normale voël ʼn Lutino word :

- Alle groen word geel.

- Swart, grys en blou word wit.

- Geel, rooi en oranje verander nie.

- Die oë is aanvanklik rooi en bly so, alhoewel nie so prominent soos by Fallow                nie.

 

By die Ringnek wyfie  is die hele voël geel terwyl die mannetjie sy nekring behou, die voorste gedeelte van die nekring wat by die groen Ringnek swart is, word wit terwyl die agterste deel pienk bly.

By die Alexandrine  mannetjie word die swart gedeelte van die nekring ook wit en die pienk deel bly pienk. Mannetjies en wyfies het groot rooi vlekke op die vlerke.

Pruimkop  mannetjies  verloor die pers in hul  koppe, die koppe  word helder rooi. Die rooi kolle op die vlerke staan ook meer uit teen die geel. Die wyfie se kop is ligpienk en sy het geen rooi op die vlerke.

 

Vererwing van geslagsgebonde resessiewe mutasies

 

By  geslagsgebonde mutasies is die belangrikste eienskap dat die mannetjie twee X chromosome het en die wyfie net een. By die wyfie is die ander chromosoom van die betrokke paar die Y chromosoom. Die Y chromosoom is te klein om enige gene te dra. Dit beteken dat die wyfie slegs een geen nodig het om ʼn geslagsgebonde kleur te wys en ʼn mannetjie twee.

Dit beteken dan ook dat ʼn wyfie nie ʼn geslagsgebonde geen na haar dogters kan oordra nie, hulle ontvang slegs haar Y chromosoom. Wanneer ʼn kuiken van haar ʼn X chromosoom ontvang sal dit ʼn mannetjie wees en sal hy split vir die kleur wees, tensy hy nog ʼn X chromosoom van sy pa ontvang in welke geval hy die kleur sal wys.

Die wat nog by is verstaan die basis van geslagsgebonde resessiewe mutasies en sal die volgende stappe in vererwing kan bemeester.

Hier is enkele voorbeelde van wat by geslagsgebonde resessiewe mutasies (Bv. Lutino) verwag kan word.

 

            PARING                                                                       RESULTAAT

Lutino Mannetjie X Gewone Wyfie Gewone split Lutino Mannetjies en Lutino Wyfies
Gewone Mannetjie X Lutino Wyfie Gewone split Lutino Mannetjies en Gewone Wyfies
Gewone split Lutino Man. X Gewone Wyfie

50% Gewone split Lutino Man. en 50%Gewone Man.

50% Gewone en 50% Lutino Wyfies

Gewoon split Lutino Man. X Lutino Wyfie

50% Gewone split Lutino Man en 50% Lutino Man.

50% Gewone Wyfies en 50% Lutino Wyfies

Lutino Mannetjie X Lutino Wyfie  Lutino Mannetjies en Lutino Wyfies

           

Onthou, as jy suksesvol met mutasies wil teel, moet jy weet watter kleur op watter manier vererf.

 

Artikel deur : Louis Bothma en Wynand du Plessis